Go To Site
אימות ראשוני>>    מילוי פרטים
     
 
עמית מעוניין להצטרף לשירות לצפייה בנתוני "חיסכון לכל ילד".

מספר תעודת זהות:
מספר תעודת זהות בעל 9 ספרות
אני לא רובוט
הקלד את הטקסט:      

הקש את התווים המופיעים לעיל באותו סדר
 לתשומת ליבך! במידה והנך מנהל קופות גמל ו/או קרנות השתלמות באפשרותך לצפות גם בנתוני
"חיסכון לכל ילד" עבור ילדיך וזאת במידה והנך ההורה הנאמן*.

*ההורה הנאמן הינו ההורה שמקבל את קצבת הילדים מביטוח לאומי.