Go To Site
אימות ראשוני>>    מילוי פרטים>>     סיום וכניסה
     
 
מספר תעודת זהות: מספר תעודת זהות בעל 9 ספרות
הקלד את הטקסט:      

הקש את התווים המופיעים לעיל באותו סדר
 


לתשומת ליבך! במידה ומספר הטלפון הנייד אינו מעודכן ברישומי החברה, המערכת תאפשר לך להמשיך בתהליך ההצטרפות, והסיסמה תשלח לחברה להמשך טיפול. לעדכון מספר הטלפון הנייד,
אנא פנה למוקד שירות הלקוחות של "אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ ו/או אינפיניטי שרותי חברה מנהלת גמל בע"מ".